Poczta Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  ●  Wsparcie techniczne